Gildeskål Næringsforum

Gildeskål næringsforum formål er å være et samarbeidsorgan og pådriver i utvikling av et konkurransedyktig næringsliv og bygdesamfunn.

bilde4
e8cfd0df0d-Polarplast_Stack Logo_Png
gg06061601
gildeskaa_sparebank_logo_1
last ned
gildeskålgraving27051602
marina1040614
preview[1]
B01072007002  Tre merder copy